Back to Top
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปี 2562 ระดับกลุ่ม

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 16:30
ฮิต: 543
พิมพ์

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
วารินชำราบ 5 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2562

                                   ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 04:25
ฮิต: 1199
พิมพ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายแสนคม พันธุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษและนายพัฒนพงษ์ สายสมาน ศึกษานิเทศก์ชํานาญการได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามยุทธศาสตร์เขตก้าวหน้าสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนและสังเกตการสอน1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่างต้อนรับนางสาวจินตนา ศิริมหาศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ1379060153

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์1379060153

วันที่ 6 มกราคม 2563 ท่าน ผอ.วีระศักดิ์. คำล้าน และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่
คุณประวัติ อารีรมย์
และคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดปีและตลอดไป1379060153

วันที่ 19-27 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวารินชำราบ 5  1379060153

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.เทียนไธ คำล้าน ผอ.สพป.อบ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบอาคารโดมเอนกประสงค์ และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่างและโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ 4 และหน่วยงานอื่น มอบโดย คุณประวัติ อารีรมย์ 
ผู้บริหารบริษัท อารีย์ เอ็กชิบิชั่น จำกัดและคุณประดิษฐ์ อารีรมย์ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์ เอ็กชิบิชั่น1379060153

โรงเรียนบ้านโคกสว่างนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 11:43
ฮิต: 887
พิมพ์

โรงเรียนบ้านโคกสว่างนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกำลังให้กับพวกเราด้วยนะคะ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม