คณะครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพลังกับน้องๆ นักเรียนกวาดลาดวัดและเก็บเศษขยะเพื่อเตรียมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงซึ่งมีกิจกรรมการฟ้อนขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา