คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ของ สพฐ.ได้ติดตามการดำเนินที่โรงเรียนบ้านโคกสว่างขอขอบพระคุณคำแนะนำจากท่านนะคะ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

21740202 1634606433268592 1988349446400638745 n21740626 1634606133268622 6373670575001648660 n21764798 1634606369935265 7697756929020102174 n21742801 1634606226601946 1497507083180397027 n