โรงเรียนบ้านโคกสว่างนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกำลังให้กับพวกเราด้วยนะคะ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม