Back to Top
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโคกสว่างนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 11:43
ฮิต: 306
พิมพ์

โรงเรียนบ้านโคกสว่างนำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกำลังให้กับพวกเราด้วยนะคะ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้าในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

นิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 กันยายน 2560 11:52
ฮิต: 303
พิมพ์

ขอขอบพระคุณท่านรอง ผอ.สพป.อบ 4 ท่าน ชาติชาย ขันทำ และคณะที่ได้มานิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการประเมินตามแนวทางนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

หมวด: ข่าวประกาศเผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 12 กันยายน 2560 11:37
ฮิต: 392
พิมพ์

คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ของ สพฐ.ได้ติดตามการดำเนินที่โรงเรียนบ้านโคกสว่างขอขอบพระคุณคำแนะนำจากท่านนะคะ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

21740202 1634606433268592 1988349446400638745 n21740626 1634606133268622 6373670575001648660 n21764798 1634606369935265 7697756929020102174 n21742801 1634606226601946 1497507083180397027 n

หน้าที่ 1 จาก 11