การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
วารินชำราบ 5 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2562

                                   ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง